office@enercobg.com

ОТОПЛЕНИЕ

 

„ЕНЕРКО БГ” ООД е специализирана в изграждането на системи за отопление на биомаса.

Фирмата е официален вносител и сервиз на “KOZLUSAN-THERMOKOZ – Отоплителни системи” Турция

Котлите “THERMOKOZ” доставяни от фирмата, са идеални за отопление на битови, хотелски, търговски, индустриални и селскостопански обекти.

Котлите  “THERMOKOZ” работят  на слънчогледови и агро пелети, дървесни пелети, дървесен чипс, люспи, костилки, черупки и твърдо гориво.

Котлите “THERMOKOZ”  произвеждат евтина енергия, използвайки екологични природни горива.

Осигуряват икономия до 80%, спрямо изкопаемите горива

Котлите “THERMOKOZ” – напълно автоматизирани, самопочистващи и надеждни съоръжения с  контрол през интернет

Фирмата ни предлага и Топловъздушни генератори на биомаса  “THERMOKOZ” – идеални за отопление на оранжерии и други селскостопански и индустриални обекти.

Топловъздушните генератори на биомаса  “THERMOKOZ” са отлично решение за сушилни на семена и  друга селскостопанска продукция

 

 

 

Централен Офис: 7500, Силистра, Ул. "Любен Каравелов" 2а  e-mail: office@enercobg.com