office@enercobg.com

“ЕНЕРКО БГ” ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-1.001-0012-C01 за проект „Внедряване в производство на иновативен многоходов соларен колектор в „ЕНЕРКО БГ” ООД" по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 1 318 658.00 лв. (784 601.50 лв. - европейско и 138 459.10 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

 

Проектът има за цел да диверсифицира дейността на „ЕНЕРКО БГ” ООД като внедри в производство иновативен продукт - многоходов соларен колектор - собствена разработка на предприятието.

 

В рамките на проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация CNC Хидравлична абкант преса; CNC Хидравлична гилотина; CNC Хидравлична щанц машина; CNC Машина за плазмено рязане; CNC щанц машина за разпробиване и бертване на медни тръби; Хидравлична прес ножица; Хидравлична машина за ъглов отрез, с променлив ъгъл; Тривалова асиметрична листоогъваща машина; Моторна зег машина; Инсталация за прахово боядисване на метални изделия; Колонна пробивна машина; Универсален струг; Универсална фреза; Ръчен циркуляр за метал- 2 бр.; Инверторен заваръчен апарат МИГ/МАГ - 2 бр.; Апарат за точково заваряване; Ръчноводим електрокар високоповдигач.

 

Дата: 18.01.2017 г.

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент „ЕНЕРКО БГ” ООД с предмет: „Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативен многоходов соларен колектор в ЕНЕРКО БГ ООД”, състояща се от 17 обособени позиции:

 

Обособена позиция 1: „Доставка на 1 брой абкант преса”;

Обособена позиция 2: „Доставка на 1 брой хидравлична гилотина”;

Обособена позиция 3: „Доставка на 1 брой щанца с цифрово-програмно управление”;

Обособена позиция 4: „Доставка на 1 брой машина за плазмено рязане”;

Обособена позиция 5: „Доставка на 1 брой машина за автоматично разпробиване и бертване на медни тръби”;

Обособена позиция 6: „Доставка на 1 брой хидравлична комбинирана пресножица”;

Обособена позиция 7: „Доставка на 1 брой хидравлична машина за рязане на ъгли”;

Обособена позиция 8: „Доставка на 1 брой тривалов електромеханичен вал”;

Обособена позиция 9: „Доставка на 1 брой зега”;

Обособена позиция 10: „Доставка на 1 брой инсталация за прахово боядисване на метални изделия”;

Обособена позиция 11: „Доставка на 1 брой колонна пробивна машина”;

Обособена позиция 12: „Доставка на 1 брой универсален струг”;

Обособена позиция 13: „Доставка на 1 брой фрезова и пробивна машини”;

Обособена позиция 14: „Доставка на 2 броя машина за рязане на тръби и профили”;

Обособена позиция 15: „Доставка на 2 броя инверторен заваръчен апарат”;

Обособена позиция 16: „Доставка на 1 брой апарат за точково заваряване”;

Обособена позиция 17: „Доставка на 1 брой ръчноводим електрокар високоповдигач”

 

Срок за подаване на оферти: 24.07.2017 г. - 31.07.2017 г.

 

Допълнителна информация:

 

Dogovor dostavka.pdf

 

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160.pdf

 

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti track changes_PMS 160.pdf

 

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160.pdf

 

Prilojenie 3.6_Primerna_metodika_za_ocenka_PMS 160.pdf

 

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160.pdf

 

Валидна до: понеделник, 31.07.2017 г.

 

Възложител: „ЕНЕРКО БГ” ООД

 

 

Централен Офис: 7500, Силистра, Ул. "Любен Каравелов" 2а  e-mail: office@enercobg.com