office@enercobg.com

VRF СИСТЕМИ

 

FUJITSU GENERAL - VRF системи

Максимална ефективност и гъвкавост

 

 

VRF системите на Fujitsu General все повече се използват за климатизиране на по-големите и взискателни сградни комплекси, като например хотели, търговски центрове и офисни комплекси. Широката гама от предлагани решения за вътрешните и външните тела, високата енергийна ефективност и експлоатационна надеждност са само част от предимствата на VRF с-мите. Те могат да бъдат използвани в широка гама проекти, поради намалените размери на външните тела, гъвкав начин на монтаж и лесни оперативни настройки.

 

 

Индустриална и офис климатизация

За оптимални условия на работната среда.

ЦЕНТРАЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ - VRF СЕРИЯ J-II FUJITSU GENERAL

КАТАЛОГ

ЦЕНТРАЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ - VRF СЕРИЯ V-II FUJITSU GENERAL

КАТАЛОГ

ЦЕНТРАЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ - VRF СЕРИЯ VR-II FUJITSU GENERAL

КАТАЛОГ

Централен Офис: 7500, Силистра, Ул. "Любен Каравелов" 2а  e-mail: office@enercobg.com