office@enercobg.com

ВЕНТИЛАЦИЯ

 

Проектиране, производство, доставка и монтаж на вентилационни системи и отделни елементи.

 

* Промишлена вентилация и аспирация - производствени халета, сервизи и цехове

 

* Вентилация на халета и селскостопански помещения

 

* Вентилация на басейни, къщи и административни сгради

 

* Общообменни вентилационни системи за: кафенета, барове и ресторанти,

офиси и офис сгради, хотели и жилищни сгради

 

* Кухненска аспирация и вентилация,

 

* Вентилация на подземни паркинги и гаражи

 

Централен Офис: 7500, Силистра, Ул. "Любен Каравелов" 2а  e-mail: office@enercobg.com